Rizika plastické chirurgie

    Velká většina našich pacientů – možná spíše pacientek, vždyť ženy nad muži jako zájemkyně o plastickou chirurgii výrazně převažují – vlastně ani moc nechce slyšet o tom, že i takové operační výkony, jako jsou operace estetické chirurgie, mají svá rizika. Ale opravdu mají, i když se každý plastický chirurg samozřejmě snaží, aby právě u něj k žádným komplikacím nedocházelo.

    Jenže – jak praví staré chirurgické přísloví – chirurg, který tvrdí, že nemá žádné komplikace, tak buď lže, nebo neoperuje. Ono totiž v medicíně nikdy nic není naprosto jisté a tak vám žádný soudný plastický chirurg nikdy nemůže na nic dát stoprocentní záruku. I drobná operace v místním znecitlivění může být zčista jasna náhle zkomplikována třeba alergickou reakcí pacienta na lokální anestetika a i při sebepečlivěji vedené celkové narkóze může pacient nečekaně zareagovat třeba náhlým poklesem krevního tlaku či zhoršenou srdeční činností.

    Žádný chirurg nikdy nemůže vyloučit třeba zvýšené krvácení při operaci či dokonce v pooperačním období. Možných komplikací při každém chirurgickém výkonu je celá řada, ale zkušený chirurg a dobrý anesteziolog se s nimi samozřejmě dokáží vyrovnat a zvládnout je bez problémů.
    Ale dobrý výsledek operace opravdu nikdy nemůže být bezpodmínečně zaručen. Každý člověk je jiný, každý z nás reaguje na operační zásah jiným způsobem a každý se hojí trochu jinak.

    Hojení tkání je velmi komplikovaný a složitý proces a výsledek operace je závislý nejen na chirurgově práci, ale i na reakci pacientova organismu, místní i celkové. I naprosto precizní práce chirurga může být zcela zničena například nekontrolovatelným jizvením kůže.

    Samozřejmě, že se všichni snažíme omezit veškerá rizika na minimum. Pacient musí mít pečlivé předoperační vyšetření před každým větším výkonem a každé pracoviště musí být vybaveno tak, aby případné komplikace dokázalo rychle a dobře vyřešit. Za samozřejmé je třeba považovat i to, že každý chirurg svého pacienta předem pečlivě vyšetří, zváží všechna rizika plánovaného výkonu a zcela jistě – a to je nezbytně nutné – pacienta o možných rizicích a komplikacích poučí.

    Takže rada na závěr : Jestliže si váš plastický chirurg nedokáže udělat dost času na to, aby vám vysvětlil nejen co vás čeká, ale i co by se eventuelně mohlo přihodit a jaké možné komplikace by vám vámi požadovaný výkon mohl přinést, zvažte, zdali je opravdu pro vás ten pravý. I výběr plastického chirurga je totiž jednou z cest ke snížení rizika.

Váš

MUDr. Svatopluk Svoboda - lékař plastické chirurgie.
PLASTICKÁ A ESTETICKÁ CHIRURGIE, Praha.

Chcete více informací?

Napište nám!