Životopis

MUDr Svatopluk Svoboda - lékař plastické chirurgie MUDr. Svatopluk Svoboda patří k nejzkušenějším a nejvyhledávanějším plastickým chirurgům v České republice.
Plastickou a estetickou chirurgií se zabývá dlouhou řadu let a mezi jeho pacienty patří celá řada význačných osobností. V jeho soukromém sanatoriu je poskytována špičková péče v oblasti plastické a estetické chirurgie.
Plastický chirurg MUDr. Svatopluk Svoboda se narodil se 25. 7. 1950 v Plzni. Plastické chirurgii se věnuje více jak 40 let, dosud stále pracuje jako vedoucí jednotky intenzivní péče kliniky plastické chirurgie Fakultní nemocnice Královské Vinohrady - 3. lékařské fakulty University Karlovy.

Na kliniku plastické chirurgie 3. lékařské fakulty University Karlovy v Praze nastoupil již jako student v roce 1972. Po promoci pracoval zpočátku v Transplantační laboratoři Ústavu experimentální medicíny ČSAV, na oddělení popálenin Kliniky plastické chirurgie v Praze, kde se věnoval výzkumné práci v oboru plastické chirurgie a léčení popálených, od roku 1983 se zabývá pouze plastickou chirurgií. Od roku 1985 až do současnosti je vedoucím jednotky intenzivní péče kliniky, od roku 1990 navíc odborným asistentem na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Přednáší, vede odborné semináře a vyučuje studenty medicíny a současně se zabývá též postgraduálním vzděláváním lékařů v plastické chirurgii.

Jeden ze zakladatelů mikrochirurgie v našich zemích. Četné vědecké práce v odborných časopisech, účast na mnoha zahraničních kongresech. Odborné stáže v řadě evropských zemí, v USA i Brazílii.

Kromě práce vědecké napsal desítky článků o problematice estetické chirurgie, uveřejněných v mnoha populárních časopisech.

Privátní praxi, zaměřenou především na oblast plastické, estetické a kosmetické chirurgie, provozuje od roku 1995.

Je vedoucím lékařem a provozovatelem 1. kolínského sanatoria, nestátního zdravotnického zařízení, kde je věnována pacientům velmi diskrétní, zcela individuální a mimořádná péče.
Soukromou ordinaci plastické chirurgie MUDr. Svatopluka Svobody najdete v Praze 1, Václavské náměstí 30.

Svou činností obsahuje celé spektrum plastické a estetické chirurgie, největší proslulost si však vynikajícími výsledky své práce zajistil zejména operačním zvětšováním prsů a modelacemi ženského genitálu.


Výběr publikovaných článků >>MUDr. Svatopluka Svobody - lékaře plastické chirurgie, PLASTICKÁ CHIRURGIE PRAHA - ordinace plastické chirurgie

Motto: Spokojenost s Vaším vzhledem je základem Vašeho sebevědomí.

Chcete více informací?

Napište nám!