Jednodenní chirurgie

    Systém jednodenní chirurgie je v plastické chirurgii využíván už velmi dlouho, zejména v oblasti chirurgie estetické. Většina pacientek je operována hned v den nástupu do zdravotnického zařízení a mnoho jich týž den po operaci odchází do domácího ošetřování. Ale jako všechno v medicíně má i tento systém svá omezení a úskalí. Téměř ve všech případech je nutná určitá, třeba drobná, předoperační příprava. Několik hodin před výkonem je klid na lůžku velmi prospěšný. Jinými slovy řečeno : Pacientka má jít na operační sál z postele, nikoliv přímo z „ulice“.

    Další problémem je následná pooperační péče, která je samozřejmě závislá na rozsahu výkonu. Já osobně dávám přednost sledování pacientek po výkonu minimálně po dobu 24 hodin, u rozsáhlejších operací samozřejmě déle.

    Jsem přesvědčen, že pacientka má odejít ze zdravotnického zařízení naprosto stabilizovaná a klidná, těch několik hodin na lůžku navíc rozhodně za klid pacientky – a samozřejmě i operatéra – stojí. Navíc musí každá pacientka po operaci, v případě jakékoliv, třeba i drobné komplikace, mít možnost kdykoliv kontaktovat svého operatéra nebo jeho zástupce. Bohužel na všechna pracoviště tuto zdánlivě samozřejmou zásadu přísně dodržují. Důkazem toho jsou pacientky, které se čas od času na nás v při nějakých komplikacích po operacích na jiném pracovišti obracejí, třeba i v hluboké noci. Operatéra se nemohou dovolat a v zařízení, kdy byly operovány, je už dávno zavřeno.
Samozřejmě, že jim pomůžeme, ale teoreticky by k něčemu takovému nemělo vůbec dojít.

Váš

MUDr. Svatopluk Svoboda - plastická chirurgie Praha.

Chcete více informací?

Napište nám!